Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Flag Counter
Документа и правилници

 Документа и правила школе Вељко Дугошевић

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ - УПИС ПРЕДШКОЛАЦА 2019
ОБАВЕШТЕЊЕ - УПИС ПРВАКА 2019
КАЛЕНДАР ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА
ОБАВЕШТЕЊЕ - УПИС ПРРЕДШКОЛАЦА 2016/17
ОБАВЕШТЕЊЕ - УПИС ПРВАКА 2016/17
 УПУТСТВО ЗА ИЗБОР УЏБЕНИКА
ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
 ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ
ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА
ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНТИРАЊУ И ПРАЋЕЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА УЧЕНИКА И ИЗВЕШТАВАЊА О ЊЕГОВИМ ЕФЕКТИМА
 ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ
 ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
 ПРАВИЛНИК О МЕРАМА
 ПРАВИЛНИК О РАДУ
 ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА
 ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ У БАРИЧУ - РАСПОРЕД ЧАСОВА
 СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА 2014/15. ГОДИНУ  

Поделите на друштвеним мрежама