Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Документа и правилници

 Документа и правила школе Вељко Дугошевић

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ШКОЛИ
ЛЕТОПИС
РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА - ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНА
ШKOЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2015 - 2020. ГОДИНЕ
ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
ОБАВЕШТЕЊЕ - УПИС ПРЕДШКОЛАЦА 2019
ОБАВЕШТЕЊЕ - УПИС ПРВАКА 2022
КАЛЕНДАР ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА
 УПУТСТВО ЗА ИЗБОР УЏБЕНИКА
ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
 ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ
ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА
ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНТИРАЊУ И ПРАЋЕЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА УЧЕНИКА И ИЗВЕШТАВАЊА О ЊЕГОВИМ ЕФЕКТИМА
 ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ
 ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
 ПРАВИЛНИК О МЕРАМА
 ПРАВИЛНИК О РАДУ
 ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА
 ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ У БАРИЧУ - РАСПОРЕД ЧАСОВА
 СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА 2020/21. ГОДИНУ

 

Поделите на друштвеним мрежама